BLOKOVÁ VÝJIMKA

Nařízení Komise ES 1400/2002

Sousloví znamená pro majitele vozidel jednu důležitou věc, která se v praxi naplňuje již od roku 2004.

Dle tohoto nařízení lze provádět servis vozidel v záruce i v neautorizovaných autoservisech bez ztráty záruky.

Výrobce nesmí podmiňovat uznání záruky potřebou jezdit pouze do autorizovaného servisu. Záruku musí uznat vždy, pokud byla dodržena předepsaná údržba, bez ohledu na to, kde byla oprava vozidla provedena. Automobilky musí poskytovat výrobní údaje, technické informace, autodata, speciální nářadí, nebo přípravky a vybavení tak, aby k němu měli všichni přístup.

Neautorizovaný autoservis je podle zákona staven na stejnou úroveň autorizovanému servisu. Zákon v podstatě nezná marketingový pojem „autorizovaný“ a „neuatorizovaný“ a mezi autoservisy se nijak nerozlišuje. Pokud vám bude prodejce automobilu tvrdit něco jiného, nevěřte.

Takže pokud máte nové vozidlo v záruce, nemusíte se bát přijet na výměnu oleje či jinou opravu i do neautorizovaného servisu.
Bližší informace o blokové výjimce včetně jejího znění viz. odkazy níže: