V případě pojistné události vyřídíme nahlášení pojišťovně vč reportingu fotografií z opravy.
Před výměnou čelního skla zjišťujeme u dodavatele cenu konkrétního náhradního dílu a sdělujeme zákazníkovi celkovou cenu opravy.
Objednávka čelního skla je provedena na základě sepsání zakázkového listu a úhrady zálohy.
Oprava trvá cca 5 hodin vč schnutí speciálního lepidla. Doplatek opravy hradí zákazník u nás a následně posílá fakturu pojišťovně, která (ve většině případů do 7 dnů) hradí pojistné plnění na bankovní účet svého pojištěného.

Objednávky na tel: 775 100 882