OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Chráníme osobní data našich zákazníků dle Obecného nařízení GDPR (General Data Protection Regulation) o ochraně osobních údajů číslo 2016/679 Evropského parlamentu a Rady EU. Jde o novou sjednocující legislativu o ochraně osobních údajů platnou v celé EU. Byla schválena v dubnu 2016 a účinnosti nabyla 25. května 2018. V ČR nahrazuje dosud platný zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb.

Soulad s výše uvedeným nařízením prokazuje náš profil na těchto stránkách: https://www.1gdpr.cz/dashboard/67094562