Pořídili jsme novou mašinu na servis klimatizací a tím jsme opět rozšířili služby našeho servisu. Servis klimatizace zahrnuje: vyčistění chladícího média, doplnění oleje do okruhu klimatizace, kontrolu těsnosti systému a navíc také dezinfekci systému a interiéru vozu vysoce efektivním ozónem. Ale začneme od začátku.

Péče o klimatizaci

Pro provoz klimatizace je důležitá její údržba a pro její správný provoz je dobré, když budete její kompresor (tlačítko AC) zapínat minimálně jednou za čtrnáct dní. Jednou ročně by měl být vyměněn kabinový filtr a provedena kontrola, zda nic nebrání odtoku kondenzátu od výparníku pod vůz. Nikdy nejezděte bez filtru, protože pak nečistoty ulpívající na výparníku podporují růst plísní, které pak v interiéru dýcháte. K dezinfekci výparníku použijte speciální sprej. Každé dva roky má být vyměněno chladivo a olej. Jednou za pět let je vhodné nechat udělat velký servis s výměnou vysoušeče, pohlcujícího vlhkost pronikající do okruhu klimatizace.

Klimatizace nefunguje, pokud nemá dostatek klimatizačního chladiva, nebo pokud ho má přebytek.

Servis klimatizace zahrnuje: vyčistění chladícího média, doplnění oleje do okruhu klimatizace, kontrolu těsnosti systému a navíc také dezinfekci systému a interiéru vozu vysoce efektivním ozónem (viz níže).

Nevýhody správně fungující klimatizace

Chladivý vzduch proudící kabinou vozidla sice navodí momentální pocit tepelné pohody, pro řadu jedinců to však může být spolehlivá cesta k akutnímu zánětu dutin, středního ucha či očních spojivek, hrozí i následné prudké bolesti zátylku či angína. Chladný vzduch vycházející z výdechů ventilace namířených přímo na řidiče a jeho spolucestující může způsobit zatuhnutí trapézových svalů, bolesti krční páteře i hlavy a může stát i za zablokováním páteře. Klimatizace má podle lékařů podíl i na postupném vývoji revma.

Proto je třeba dbát na správné nastavení teploty a výdechů chladného vzduchu klimatizace (mimo tělo řidiče a spolujezdců). Odborníci doporučují maximální rozdíl teplot venku a uvnitř vozu do 6*C. Při dlouhém stání vozu na slunci nejprve řádně vyvětrat vozidlo, pak se zvolna rozjet s otevřenými okny a vyvětrat zbývající teplý vzduch a následně zapnout klimatizaci ještě s otevřenými okny, aby se provětral i systém klimatizace a až poté zavřít okna a případně zvýšit výkon klimatizace.

Vypínat klimatizaci se doporučuje nejpozději 5 minut před zastavením vozidla a nechat teplotu uvnitř vozu postupně vystoupat až k úrovni venkovní teploty.

Nevýhody nesprávně fungující klimatizace nebo klimatizace, která se nečistí pravidelně

Používáním klimatizace dochází k znečišťování chladícího média, k zanesení odlučovače vlhkosti. Tím dochází ke snižování účinnosti klimatizace a může dojít až k poškození kompresoru klimatizace (řádově nejdražší zařízení).
Tomuto jevu předejdete pravidelnými kontrolami stavu okruhu klimatizace, tzn. kontrole těsnosti, kontrole tlaku a kontrole množství média v okruhu.
Při dlouhodobém nepoužívání klimatizace se na výparníku (v kabině vozu) množí choroboplodné bakterie, houby a plísně, které je nezbytné odstranit dezinfekcí výparníku. Současně s dezinfekcí doporučujeme vyměnit pylový/kabinový filtr, nejlépe filtr s aktivním uhlím. S touto vylepšenou verzí běžného kabinového filtru předejdete nechtěným zápachům přicházejících zvenčí vozu.

Čištění interiéru vozidla pomocí ozónu

Metoda čištění vzduchu za pomoci ozónu je revolucí v boji proti nežádoucím bakteriím, plísním a pachům, které se tvoří nejen ve vzduchotechnice, ale i v interiéru vozu. 

Čištění interiéru vozidla pomocí ozónu je velice účinnou metodou, jak z kabiny vozu odstranit případné bakterie, roztoče a nečistoty ze sedaček, plísně, zápach… Jedná se o mikrobiologickou dezinfekci, která je velmi účinná nejen na čištění systému klimatizace, ale zároveň dezinfikuje také interiér vozu. V kabině vytváří ozón, který vyčistí a odstraní zápach organického i neorganického původu (např. cigaretový).

Čisté auto bez bakterií i zápachu – vlastnosti ozónu

Ozón je 1000x silnější desinfekční prostředek než chlór a likviduje také patogeny (choroboplodné zárodky, původce nemocí). Vyznačuje se výjimečně silnými oxidačními a dezinfekčními schopnostmi. Kromě toho proniká plynný ozón do všech koutů a skulin, i do pórů materiálů. Jedná se tím o prověřený a bezpečný způsob dezinfekce nejen klimatizace, ale celého vozu. Čistý bezbarvý plyn nezanechává stopy ani zápach a nezpůsobuje žádné alergické či dýchací potíže.

Výhody čištění klimatizačního systému a kabiny vozu ozónem

  • ozón ničí bakterie, viry, spory, plísně a jiné patogeny
  • ozón ničí znečištění chemického původu, způsobené chemickou reakcí plastů, koberců, izolací, barev a laků
  • nezanechává žádný pach, chuť
  • rozpadá se na neškodný kyslík
  • nezanechává stopy na částech interiéru vozidla
  • bezpečný pro oblečení a pokožku
  • odstraňuje vlhkost
  • odstraňuje zápach, zamezuje vzniku organických a anorganických pachů
  • vysoká účinnost
  • žádné další náklady spojené s čištěním

Cena komplet servisu: 980 Kč + cena kabinového filtru (u každého vozu jiná) a jeho montáž.
Pokud by chybělo chladicí médium, účtujeme 1,80 Kč/1g.
Detekce úniku chladiva klimatizačního systému: 800 Kč.
V případě dalších problémů v systému klimatizae, diagnostika řídící jednotky klimatizace: 605 Kč.

Vozíte v autě děti, jste alergik, ještě jste letos klimatizaci nečistili nebo jste si koupili ojeté auto? Neváhejte a zarezervujte si termín na kompletní servis klimatizace ještě dnes na tel. 775 100 882.