Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce (www.coi.cz), Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 12000 Praha 2, email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz

a

Sdružení českých spotřebitelů, z.ú., tel. +420495215266, email: spotrebitel@regio.cz, web: www.konzument.cz.

Procesní pravidla přístupná na http://www.konzument.cz/reseni-sporu/alternativní-zpusoby-reseni/scs-a-mus.php

Poplatky za řízení nejsou. Jazyk: čeština. Může být vedeno ústní nebo písemnou formou.