Čištění filtru pevných částic vč. protokolu se vstupními a výstupními údaji:

Průtok DPF před čištěním: 278 m3/h a po čištění: 496 m3/h!

Zpětý tlak před čištěním: 224 mbar a po čištění: 005 mbar!

Po instalaci regenerovaného filtru DPF/FAP je nutné zcela vyměnit motorový olej a olejový filtr (olej i filtr musí splňovat specifikace dané výrobcem vozidla).

 Čím je způsobováno plnění DPF filtru?

 – poškozením samotného motoru, nadměrným opotřebením pohonné jednotky

 – poškozením vstřikovacího systému, vstřikovače, čerpadla

 – vadným EGR ventilem, průtokoměrem, snímačem tlaku, diferenčním tlakem DPF

 – poškozeným turbodmychadlem

 – poškozenými vodiči diferenciálních čidel

 – krátkými jízdami, špatným olejem (neschváleným od prodejce), dlouhými výměnami motorového oleje

Všechna výše uvedená poškození musí být odstraněna a součásti musí být plně funkční.